Darowizna dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Podczas naszego pobytu we Wrocławiu 16 maja br. odwiedziliśmy Muzeum Poczty i Telekomunikacji, gdzie kierownictwu placówki zadeklarowaliśmy chęć przekazania zbioru odbiorników tranzystorowych jako darowizny. W dniu 19 czerwca w siedzibie Harcerskiego Klubu Łączności WILDA SP3ZAC odbyło się przekazanie dla Muzeum zbioru 6 przenośnych odbiorników tranzystorowych, które były własnością kol. Darka SP3XPH, a po jego śmierci przekazanych Klubowi przez rodzinę. Do tego zestawu odbiorników kol. Bogdan SP3DOG dołączył będący jego własnością pierwszy odbiornik tranzystorowy produkowany w PRL-u, radio „Czar”.

Z wizytą w Klubie pojawiły się przedstawicielki Muzeum Poczty i Telekomunikacji Panie Izabela Kupietz – kierowniczka Działu Historii Poczty i Telekomunikacji oraz Agata Matyschok-Nyckowska – Główny inwentaryzator zbiorów. Ze strony Klubu obecni byli kierownik Bogdan SP3DOG, Konrad SP3GZJ oraz Lech SQ3NVS.

Po przeprowadzeniu formalnego przekazania odbiorników, podpisaniu dokumentów, przedstawicielki Muzeum przekazały na nasze ręce list dziękczynny dla HKŁ WILDA podpisany przez Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Następnie wymieniliśmy się upominkami, ze strony Muzeum katalogi i wydawnictwa, a z naszej strony albumy o Powstaniu Wielkopolskim. W dalszej części opowiedzieliśmy naszym gościom co to jest krótkofalarstwo, wyłożyliśmy również Kronikę w której w części poświęconej naszemu pobytowi we Wrocławiu Panie złożyły swoje podpisy.

Kończąc wizytę Panie wyraziły chęć podtrzymania kontaktu w zakresie konsultowania z nami opisów eksponatów w dziale radiostacje.